Onze opdracht

A.    Basketopleiding verzorgen

 

 

Opleiding van spelers tot bekwame basketters - we bouwen aan talent. Besef dat de club jaarlijks investeert in de opvang, begeleiding, opleiding door bekwame trainers, zaalhuur en materiaal voor de jeugdwerking.

We leggen de lat op sportief vlak elk jaar hoger. Dit moet zich vertalen in de resultaten op het einde van het seizoen, het niveau dat we bereiken en de kwaliteit van onze coaches en begeleiding.

Wij leren de spelers zinvol en gericht bewegen, de basisbewegingen (de fundamentals = specifieke, basketeigen technieken) van basketbal en spelen in ploegverband.

Basketbal en de sportieve resultaten zijn belangrijk. Echter het clubleven in zijn geheel staat ook centraal in onze werking. Elk seizoen zorgen we voor een gevulde agenda van aktiviteiten naast de lijn.

 

B.     Een sterke begeleiding uitbouwen (coaching en entourage)

 

 

De baskettechnische opleiding en competitie organiseren en verzorgen we in een geest van respect en fairplay.

We zorgen voor een coaching structuur met een brede basis aan jonge coaches die wensen door te groeien

We creeeren een programma om jonge spelers (U18) een basisopleiding coaching mee te geven. Zij interesse tonen proberen we te motiveren om de ‘C’ cursus te volgen.

De jeugdcoordinator samen met de headcoach bepalen de sportieve lijnen die we moeten vertalen naar elke leeftijd en niveau

De jeugdcoordinator zorgt voor begeleiding van de coaches

 

C.    Sociale gedrag en teamwork stimuleren

 

Het sociaal contact in ploegverband is onbetaalbaar voor jonge kinderen en het leren verwerken van emoties rond winnen en verliezen en doorzetting na nederlagen of een zwakke persoonlijke prestatie of aanvaarden van terechte opbouwende kritiek, houden immers uiterst waardevolle mentale lessen en veel levenservaring in.

een platform bieden waar sociale en extrasportieve contacten gestimuleerd en georganiseerd kunnen worden

Fellows Ekeren BBC vervult ook een opvoedkundige taak. Jeugdspelers leren er niet alleen basketbalvaardigheden, maar er wordt ook nadruk gelegd op gezond leven, sociale vaardigheden zoals bv. verdraagzaamheid, openheid en solidariteit, zich doelen stellen, karaktervorming, ...