Als Speler

Als speler draag je ook een deel van de verantwoordelijkheid om de jeugdwerking succesvol te maken en de club in een positief daglicht te plaatsen:

 • Sportief gedrag – ten allen tijde, naar naar supporters, coach, begeleiding en arbitrage toe. Voor, tijdens en na de trainingen of wedstrijden.
 • Pesten is taboe – We zullen ernstig toekijken op het pesten. De nodige sancties zullen getroffen worden.
 • Gemotiveerd zijn: Gemotiveerde spelers die kennis willen maken met de sport maar vooral wensen bij te leren.
 • RESPECT voor de accommodatie en je sporttenue.
 • Verwittig uw coach tijdig bij afwezigheid.
 • Wees op tijd (ook op trainingen).
 • WERK VOOR ELKAAR, zowel in OFFENSE als in DEFENSE.
 • Wees OPBOUWEND.
 • Positieve kritiek accepteren.
 • We play as ONE TEAM - we score as ONE TEAM,  samenspel primeert en niet de individuele punten.
 • Geen racisme of racistische opmerkingen! 

Combinatie sport en studies : Wij hebben ook ruim begrip voor de eisen die de studies onvermijdelijk meebrengen of voor mogelijke problemen in de school.
Plan tijdig je schoolactiviteiten, dit geeft de mogelijkheid om het perfect te combineren.

Als Ouders / Begeleiders

Als ouders of begeleiding draag je ook een deel van de verantwoordelijkheid om de jeugdwerking succesvol te maken en de club in een positief daglicht te plaatsen:       

 • Zorg voor begeleiding van de spelers.
 • Zeker bij de jongste hebben jullie een belangrijke taak om positief gedrag aan te sporen. Je eigen houding is hier ook van groot belang
 • Wees een ploeg naast het terrein - moedig je kind en andere spelers aan.
 • Leg niet te veel druk op je kind, presteren is belangrijk maar binnen de mogelijkheden van de speler en in het belang van het TEAM. Dit is een ploegsport. Scoren is niet altijd de belangrijkste bijdrage.
 • Supporter opbouwend, geen racistische opmerkingen.
 • Geef je kind geen raad vanop de tribune, Laat de opleiding over aan de club
 • De coach is ook maar een mens
 • Respect voor coach, speler, club en arbitrage
 • Graag hulp bij :
  • Het opstellen en opruimen terreinen bij trainingen en wedstrijden.
  • De orde in de kleedkamers bij trainingen en wedstrijden.
  • De orde op de tribunes bij wedstrijden.
  • Tijdig melden van afwezigheden op trainingen en wedstrijden.
  • Respecteren van afgesproken vertrek- of  aanwezigheidstijden voor wedstrijden.
  • Nakomen van afspraken i.v.m. douchetijden bij trainingen en wedstrijden.