Sportieve cel

De werking

 

De werking van de nieuw opgerichte sportieve cel binnen de jeugdwerking is opgestart.

Alle sportieve items m.b.t. jeugdploegen worden hier voorbereid en ter beslissing aangeboden aan het hoofdbestuur.

Momenteel staan volgende taken op de agenda voor verdere uitwerking.

 

Ploegindeling volgend seizoen voorbereiden

Training- en Wedstrijdschema huidig en volgend seizoen voorbereiden en opvolgen

Taakomschrijvingen sportieve cel, coach, hoofdafgevaardigde, tafelofficials, ouders

 

De structuur

 

De structuur van de jeugdwerking is maximaal afgestemd op die van het hoofdbestuur om communicatie te bevorderen.

De sportieve cel is via mail bereikbaar via sportcel@fellowsekerenbbc.be